Ana Sayfa
Bölüm
Bölüm Başkanından

Bölüm Başkanı'ndan

 

Coğrafya insan-çevre ilişkisi çerçevesinde mekansal analiz yapmayı ve coğrafi bilgiyi ilerletmeyi amaçlar. İnsan ile yaşadığı ortam arasındaki ilişkiyi ve bu ilişki nedeniyle oluşan coğrafi olgu ve olayları inceler. Coğrafya Bölümü mekanın (yer ve alanlar) yeniden inşasını kavrayabilen ve açıklayabilen, coğrafi bilgiye dayalı bir düşünme tarzına ve güncel teknolojileri(Coğrafi Bilgi Teknolojileri) kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmeyi hedefler.

Bölüm Başkanı