Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 145 124
2. Öğretim Öğrencisi 129 141
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 274 265
Genel Toplam 539