Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 109 101
2. Öğretim Öğrencisi 121 116
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 230 217
Genel Toplam 447