Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 5
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 121 99
2. Öğretim Öğrencisi 113 117
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 234 216
Genel Toplam 450