Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 6
Doktor Öğretim Üyesi 1
Araştırma Görevlisi 4
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 31 35
2. Öğretim Öğrencisi 25 26
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 56 61
Genel Toplam 117