Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 151 127
2. Öğretim Öğrencisi 150 145
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 301 272
Genel Toplam 573