Personel Sayıları
Profesör 1
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 5
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 150 124
2. Öğretim Öğrencisi 145 142
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 295 266
Genel Toplam 561