Personel Sayıları
Profesör 2
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 3
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 82 69
2. Öğretim Öğrencisi 56 47
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 138 116
Genel Toplam 254