Ana Sayfa
Duyurular
Lisans Öğrencilerine Yönelik Star Programı

Lisans Öğrencilerine Yönelik STAR Programı

Lisans öğrencilerine yönelik Tübitak STAR araştırma destek programı ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.  STAR destek programı kapsamında desteklenen ve bölümümüz öğrencilerinin de katılabileceği iki proje Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç tarafından yürütülmektedir.  Öğrenci arkadaşlarımızın ilgi ve bilgisine. 

 
KARADENİZ KIYISI (TÜRKİYE VE BULGARİSTAN) ÇÖKEL KAYITLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ İLE YÜKSELEN KIYILARDA TEKTONİK VE ÇEVRESEL ETKİLERİN BELİRLENMESİ

SAKARYA NEHRİ GÜNCEL TAŞKIN OVASI ÖRNEĞİNDE AKARSU ÇÖKELLERİNİN GEÇMİŞ HİDROLOJİK EKSTREMLER (HEX) AÇISINDAN OLAY STRATİGRAFİSİNİN ÇOKLU-VEKİL YAKLAŞIMI ILE BELİRLENME POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Dosyalar